Datasekretess

Datasekretess på våra hotell

Restel samlar in kundinformation i enlighet med personuppgiftslagen. Du kan läsa registerbeskrivningen för personregistren i Restel Hotellit Oy:s hotell. 

Rätt till insyn och korrigering av uppgifter

Du kan granska dina egna uppgifter genom att skicka en undertecknad begäran om granskning till Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PB 72, 00501 Helsingfors. Till ovan nämnda adress kan du även anmäla uppgifter som rör korrigering, komplettering eller radering av dina uppgifter. 

Förbudsrätt

Du har rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktreklam. Meddela förbudet till Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PB 72, 501 Helsingfors eller per telefon +358 40 667 2128 eller fax 09 733 5399.

Registerbeskrivning

Registeransvarig
Restel Hotellit Oy

Kontaktuppgifter

Tavastvägen 19, 00500 Helsingfors
Tfn 09 733 52
Fax. 9 733 5399
E-post south.sales@restelhotels.fi

Kontaktperson

Kati Litmanen
Tavastvägen 19, 00500 Helsingfors
E-post fornamn.efternamn@restelhotels.fi

Registrets namn 

Restel.fi-bokningssystemets bokningsuppgiftsregister

Registrets användningsändamål

Registret används för att hantera bokningar som görs via Restel.fi-bokningssystemet, till exempel för att skicka bokningsbekräftelser. Till kunden kan skickas elektroniska nyhetsbrev som rör bokningen innan kunden kommer till hotellet eller efter övernattningen.

Registrets informationsinnehåll

Kunduppgifter som krävs för att göra en bokning.

I regel använda informationskällor

Information som rör kunderna fås med deras medgivande av dem själva i samband med bokningen.

Överlåtelse och överföring av uppgifter

Uppgifterna överlåts inte i marknadsföringssyfte utanför Restel Hotellit Oy. Uppgifterna överlåts eller överförs inte utan för EU:s eller EEG:s gränser.

Skydd av registret

Tillträde till det utrymme där kunddatabasen finns är begränsad. Tillträde till databasen via offentligt datanätverk är skyddat.

Kakor (cookies):

Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Webbplatsen skickar en kaka till webbläsaren - en liten textfil som sparas på datorns hårddisk. Vi använder två olika slags kakor: Temporära sessioncookies som försvinner när du stänger webbläsaren och permanenta kakor som lagras på datorns hårddisk. Syftet med kakorna är att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.

Om du är en registrerad användare administrerar kakan även inloggning på och tillgång till de sidor som endast är avsedda för registrerade användare. Kakorna gör det även möjligt för Restel att följa upp och granska vad användarna är intresserade av och på så sätt göra webbplatsen effektivare. De flesta webbläsarna godkänner automatiskt kakor. Om du så vill kan du ändra inställningarna för webbläsaren och inaktivera kakorna. Du kan använda Restels webbsidor även om du har förhindrat användningen av kakor. Spärren kan dock begränsa åtkomsten till vissa delar av webbplatsen.

Reklamkakor hjälper Restel välja den reklam som passar bäst för användarna och som de är mest intresserade av. De förhindrar även att samma reklam visas. Några tredje parter, såsom Google, kan även använda kakor eller pixeltaggar (bildfil med 1 pixel), för att du ska se reklaminnehåll du gillar på de olika webbplatserna. De uppgifter vi samlar in med hjälp av kakorna och pixeltaggarna berättar inte för varken oss eller våra samarbetsföretag ditt namn, dina kontaktuppgifter eller andra personuppgifter. Annonsörer som fungerar som tredje part kan även använda en teknik med vilken man mäter reklamens effekt. För detta kan de använda ett nätspår (en GIF-fil på en pixel), som är placerat på vår webbplats för att samla in anonym information. Efter att ha fått anonym information om användarens besök på de här och andra webbplatser kan annonsörerna planera reklam för produkter och tjänster som eventuellt kan intressera användaren. Den insamlade informationen är anonym och funktioner som görs på nätet kan inte med hjälp av denna hänföras till en viss person.