Tietosuoja

Tietosuoja hotelleissamme

Restel Hotellit kerää asiakkaiden tietoja henkilötietolakia noudattaen. Voit tutustua Restel Hotellit Oy:n hotellien henkilörekistereiden rekisteriselosteen alta. 

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta. 

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Restel Hotellit Oy, Hotellien tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki tai puhelimitse 040 667 2128 tai faxilla 09 733 5399.

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Restel Hotellit Oy

Yhteystiedot

Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Puh. 09 733 52
Fax. 09 733 5399
Sähköposti south.sales@restelhotels.fi

Yhteyshenkilö

Kati Litmanen
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti etunimi.sukunimi@restelhotels.fi

Rekisterin nimi

Restel.fi-varausjärjestelmän varaustietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel.fi-varausjärjestelmän kautta tehtävien varausten hoitamiseen, esim. varausvahvistusten lähettämiseen. Asiakkaille voidaan lähettää varaukseen liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä ennen asiakkaan saapumista hotelliin tai majoittumisen jälkeen.

Rekisterin tietosisältö

Varauksen tekoon tarvittavat asiakastiedot.

Tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaiden suostumuksella heiltä itseltään varauksen yhteydessä. 

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Pääsyoikeus tietokantaan yleisen tietoverkon kautta on suojattu.

Evästeet:

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on kahdenlaisia evästeitä: Väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen sekä pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. 

Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka ovat tarkoitettuja vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeet antavat Restelille myös mahdollisuuden seurata ja tarkastella käyttäjien mielenkiinnonkohteita ja tehostaa siten verkkosivuja. Useimmat nettiselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja poistaa evästeet käytöstä. Restelin verkkosivujen käyttö on mahdollista, vaikka evästeiden käyttö olisi estetty. Esto voi kuitenkin rajoittaa pääsyä johonkin sivun osioihin.

Mainontaevästeet auttavat Resteliä valitsemaan käyttäjille parhaiten sopivat ja mielenkiintoisimmat mainokset. Ne myös estävät samojen mainosten näyttämisen. Jotkut kolmannen osapuolen toimijat, kuten Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto), jotta näet mielestäsi mainossisältöä vieraillessasi eri sivustoilla. Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla keräämämme tiedot eivät kerro meille tai yhteistyöyrityksillemme nimeäsi, yhteystietojasi tai muita henkilökohtaisia tietoja. Kolmantena osapuolena toimivat mainostajat saattavat myös käyttää tekniikkaa, jolla mitataan mainosten tehoa. Tätä varten he voivat käyttää jäljitettä (yhden pikselin kokoinen GIF-tiedosto), joka on sijoitettu verkkosivustollemme nimettömien tietojen keräämiseksi. Saatuaan nimetöntä tietoa käyttäjän käynneistä näillä ja muilla verkkosivuilla mainostajat voivat suunnitella mainoksia tuotteista ja palveluista, jotka mahdollisesti kiinnostavat käyttäjää. Kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.